D O P R A B E T   v.d.                          L Á N O V    u    V R C H L A B Í

Certifikáty

Betonárky splňují požadavky zákona č. 22/1997  Sb. o výrobkové certifikaci.