D O P R A B E T   v.d.                          L Á N O V    u    V R C H L A B Í

Naše služby

            

             Výroba betonu

 

          

           Doprava betonu

 

           Čerpání betonu 

 

Vyráběné druhy betonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné druhy betonových směsí lze dodat na základě osobní dohody (například lehčený beton, drátkobeton, beton s polypropylenovými vlákny, vodostavební beton, mezerovitý beton).

Přísady do betonu:   

             výrobce CHRYSO a.s.

 

                                                                                                                              

                             

                                

                             

 

 

 

 

 

Prodej písku:    Písek 0-4mm            tříděný        - kopaný

                                                                                      - praný

Doprava:           Transportbeton - Mix

                                   Čerpání betonu - Schwing

                                   Sklápěč - Tatra 815, Avia

      ČSN P EN 206

ČSN EN 206-1              Potěry (0 - 4mm):

SC C 8/10           B 20 HV4 T100

C 12/15 XO                                CM 5

B 5                       B 20 HV8 T100

C16/20 XO                                 CM 7,5

B 7,5                    B 25 HV8 T100

C16/20 XC1 - XC2                    CM 10

B 10                     B 30 HV8 T100

C 20/25 XC1 - XC2                   CM 12,5

B 12,5

C 25/30 XC1 - XC4                   CM 15

B 15                   

C 25/30 XF1 - XF3                    CM 20

B 20                     C 12/15 XC1 0-4

C 30/37 XC1 - XC4

B 25                     C 16/20 XC1 0-4

C 30/37 XA1 - XA2

B 30                     C 20/25 XC1 0-4

C 30/37 XF1 - XF4

B 37                     C 25/30 XC1 0-4

 

Chrysoxel  :   Cer  -  ztekucovač

Plastifikátor  K 376  -  na podlahové topení

                        Ch760  -  do HV

Frigidol  -  nemrznoucí přísada

                        AD  -  urychlovač                  

Fibrex  -  vlákna - 0,9 kg na 1 m3

                        Chr  -  zpomalovač                

Drátky  -  1 kg (1m3    20 - 25 kg)

                        Air  -  provzdušňovač            

 

                        Op  -  provzdušňovač